خط تولید

 • Jiangyin Jinlida Light Industry Machinery Co.,Ltd خط تولید سازنده
 • Jiangyin Jinlida Light Industry Machinery Co.,Ltd خط تولید سازنده
 • Jiangyin Jinlida Light Industry Machinery Co.,Ltd خط تولید سازنده
 • Jiangyin Jinlida Light Industry Machinery Co.,Ltd خط تولید سازنده
 • Jiangyin Jinlida Light Industry Machinery Co.,Ltd خط تولید سازنده

خط تولید: برش و جوش ، فرآیند ، مونتاژ ، آزمایش عملکرد ، محصولات.

OEM / ODM

 • Jiangyin Jinlida Light Industry Machinery Co.,Ltd خط تولید سازنده
 • Jiangyin Jinlida Light Industry Machinery Co.,Ltd خط تولید سازنده
 • Jiangyin Jinlida Light Industry Machinery Co.,Ltd خط تولید سازنده
 • Jiangyin Jinlida Light Industry Machinery Co.,Ltd خط تولید سازنده

OEM / ODM

تحقیق و توسعه

 • Jiangyin Jinlida Light Industry Machinery Co.,Ltd خط تولید سازنده
 • Jiangyin Jinlida Light Industry Machinery Co.,Ltd خط تولید سازنده

R & D

پیام بگذارید