روش های مختلف برای صادرات تجهیزات

December 17, 2021
آخرین اخبار شرکت روش های مختلف برای صادرات تجهیزات

روشی جدید برای بارگیری دستگاه

 

متفاوت از حمل و نقل، Jinlida از یک راه جدید استفاده می کند - کالسکه زمینی، ماشین بارگیری از کارخانه به نپال.

 

ما از دو کامیون برای بارگیری یک خط تولید کامل استفاده می کنیم.

 

آخرین اخبار شرکت روش های مختلف برای صادرات تجهیزات  0 آخرین اخبار شرکت روش های مختلف برای صادرات تجهیزات  1